TOP 5 open source workflow-engines (2023)

Workflow-engines zijn een soort tool voor bedrijfsprocesbeheer (BPM). Zoals de naam al aangeeft, helpen deze engines bij het beheren van bedrijfsprocessen. Deze tools klinken misschien duur, maar denk niet dat u vastzit aan het betalen van een abonnement of licentievergoeding.

Hier is een blik op hoe deze engines werken, waarom je er een zou moeten gebruiken, en een overzicht van de top vijf open source-keuzes, samen met de voordelen en beperkingen die elk met zich meebrengt.

Waarom Open Source Workflow Engines gebruiken?

Open source workflow-engines spelen een cruciale rol in het beheer van bedrijfsprocessen.

Workflow-engines stellen bedrijven in staat eenvoudig procesbeheer te realiseren door middel van consistent ontwerp en modellering.

Deze motoren stimuleren ook samenwerking, rapportage en andere belangrijke praktijken.

De meeste workflow-engines hebben ingebouwde optimalisatie- en meettools, die de efficiëntie verhogen en bedrijven helpen silo's te doorbreken.

Met behulp van een workflow-engine kunnen bedrijven eenvoudig procesgestuurde applicaties ontwikkelen.

Voordelen van het gebruik van Open Source Workflow Engines

De juiste workflow-engine helpt bedrijven inzicht te krijgen in hun workflow, waardoor ze menselijke fouten kunnen terugdringen, de efficiëntie kunnen verhogen en de communicatie tussen teams kunnen verbeteren.

Bijkomende voordelen zijn onder meer een betere naleving en het volgen van audits, nauwkeurigere rapportage, verhoogde product- en proceskwaliteit en verbeterde strategie en planning.

Gezien het belang van een workflow-engine, kan het intimiderend zijn om de beste open source-optie te kiezen.

Hierna volgt een grondig overzicht van de vijf beste open source workflow-engines op de markt, samen met een overzicht van de voor- en nadelen van elk.

1. Mooie BPM

Bonitasoft BPM valt op door zijn lange lijst met mogelijkheden.

Als open source-applicatie helpt deze workflow-engine gebruikers bij het bouwen van applicaties die boeiend en gepersonaliseerd zijn, en gebruikers kunnen die apps in realtime bijwerken.

Binnen Bonitasoft BPM vindt u een modellerings- en ontwikkelomgeving gebaseerd op Eclipse, samen met een ontwerp gebaseerd op slepen en neerzetten op het web.

Je zult ook een op Java gebaseerde orkestratie-engine ontdekken die zowel krachtig als schaalbaar is.

Bonitasoft BPM wordt ook geleverd met tools voor sociale samenwerking, een webportaal voor interne teams, videotutorials en gratis webinars voor alle BPM-gebruikers.

Volgens TrustRadius,bijna 40 procent van Bonita's gebruikerszijn middelgrote bedrijven met tot 1.000 werknemers en waarderen het platform vanwege de gemakkelijke tools, ingebouwde integraties en gebruiksvriendelijke aanpassingen.

Bonita heeft echter geen mobiele app. Bovendien is complex documentbeheer niet altijd gemakkelijk in Bonita.

Dus hoewel de lijst met nadelen kort is, zou een bedrijf zeker kunnen zien dat deze grote uitdagingen de functionaliteit schaden.

2. Bizagi-modelleur

Als u op zoek bent naar een tool voor het in kaart brengen van bedrijfsprocessen, dan is Bizagi Modeler een gratis oplossing die bij u past.

Modeler valt onder de grote Bizagi-paraplu, het Digital Business Platform genaamd, dat ook de Bizagi Engine en Bizagi Studio bevat.

U kunt dus vol vertrouwen kiezen welke van deze tools uw bedrijf wil gebruiken, in de wetenschap dat ze naadloos met elkaar integreren.

Bizagi Modeler, Engine en Studio zijn ook allemaal gratis te downloaden en te gebruiken, maar u betaalt als u ervoor kiest om Bizagi Engine te gebruiken om uw automatiseringsoplossing te implementeren.

Binnen Bizagi Modeler, dat altijd gratis te gebruiken is, kunnen teams workflowdiagrammen maken, processen optimaliseren, uitgebreide tutorials bekijken en processen publiceren naar meerdere platforms, waaronder Word, PDF, Wiki en Excel.

De meeste bedrijven zullen het geweldig vinden dat Bizagi Modeler volledig toegankelijk is via een cloudportaal, dat de inspanningen kan centraliseren.

Teams kunnen processen simuleren, eerdere revisies bekijken, activiteiten volgen en meer.

Als een markt van Bizagi's mogelijkheden, zijn meer dan 42 procent van de gebruikers op TrustRadius ondernemingen met meer dan 1.000 werknemers.

Het enige nadeel is dat je later moet upgraden naar Studio of Engine als je proces-apps wilt ontwikkelen of geautomatiseerde processen wilt uitvoeren.

3. ProcesMaker

Nog een andere populaire open source workflow-engine en BPM-suite is ProcessMaker, een open source-platform dat teams helpt om inefficiëntie te verminderen door workflow-automatisering en -optimalisatie.

De drag-and-drop-ontwerper is uiterst gebruiksvriendelijk, terwijl het low-code ontwerp voldoet aan BPMN 2.0, zeer schaalbaar en ongelooflijk veerkrachtig is.

Als u de functionaliteit van ProcessMaker wilt upgraden, kunt u overstappen van de gratis versie naar de enterprise-grade versie. De upgrade biedt bedrijven talloze connectoren en de flexibiliteit om tussen abonnementen te kiezen.

Of u nu upgradet naar een betaald abonnement of niet, gebruikers vullen de intuïtieve interface, realtime tracking en aanpasbare dashboards aan.

De grootste klachten van ProcessMaker-gebruikers zijn eigenlijk heel gedetailleerd, aangezien de algehele functionaliteit en betrouwbaarheid van de software weinig te wensen overlaten.

Negatieve opmerkingen van gebruikers verwijzen meestal naar de mobiele app, waarvan sommigen zeggen dat deze fouten kan vertonen bij het omgaan met zeer complexe workflows.

Anderen vinden dat de ontwerper met slepen en neerzetten nog niet volwassen genoeg is om zeer geavanceerde workflows aan te kunnen, hoewel gebruikers de mogelijkheid hebben om dingen handmatig te coderen als ze vinden dat dat het geval is.

4. Apache-luchtstroom

Apache Airflow is een van deze open source workflow-engines die het maken, bewaken en beheren van de workflows van uw bedrijf eenvoudig maakt.

Deze engine helpt de gegevensstroom te automatiseren en ondersteunt plannings- en programmeerfuncties.

Airflow is gebouwd op vier principes, die zich vertalen in de grootste functies van het platform. Die principes zijndynamisch,elegant,uitbreidbaar, Enschaalbaar.

Een deel van wat deze dingen mogelijk maakt, is het gebruik van Directed Acyclic Graphs (DAG's) door Airflow.

In Airflow sturen knooppunten de beweging van gegevens. Doorgaans vertegenwoordigt de uitvoer van een knooppunt, of "taak", de invoer in een ander knooppunt.

De acyclische aard van Airflow betekent dat gegevens niet terug kunnen stromen. In de praktijk betekent dit dat een knooppunt moet worden voltooid om de werkstroom te voltooien, of dat het moet worden gestopt en de werkstroom opnieuw moet worden gestart om alle taken te voltooien.

De DAG's en het dynamisch maken van pijplijnen zorgen voor soepele processen. Deze soepelheid wordt voortgezet met behulp van een rijke gebruikersinterface die gemakkelijk te gebruiken is.

De workflows zijn moeiteloos uitbreidbaar dankzij door de gebruiker gemaakte operators en variabelen. Ten slotte kunnen eenvoudige integraties en eindeloze schaalbaarheid worden bereikt dankzij het zorgvuldige platformontwerp van Apache.

Zoals alle Apache-producten wordt de Airflow-engine ondersteund door ongelooflijke klantenondersteuning. U vindt er ook een groot aantal bronnen en tutorials om u op weg te helpen en vertragingen te voorkomen.

5. Apache Taverna

Terwijl Apache Airflow geweldig is voor het regelmatig maken van workflows, heeft Apache de open source Taverna-engine gemaakt om tegemoet te komen aan meer wetenschappelijke workflows.

De Taverna-suite bevat de engine, workbench en server, die zijn ontworpen om naadloos samen te werken.

Als geheel ondersteunt de Taverna-suite wetenschappers bij het moeiteloos bouwen van complexe workflows en het uitvoeren van analyses, zelfs als ze geen geavanceerde computerkennis of een overvloed aan ontwikkelingsbronnen hebben.

Met Taverna kunnen gegevens uit een willekeurig aantal openbare en particuliere bronnen worden gehaald.

Het platform heeft ook specifieke functies die het ideaal maken voor een breed scala aan gebieden, waaronder geneeskunde, sportanalyse en geografie.

Omdat de workflow volledig platformonafhankelijk is, kunnen teams elk besturingssysteem gebruiken om ermee te communiceren.

Extra functies zijn onder meer opdrachtregeluitvoering, externe toegang, toegankelijkheid via webbrowser, veilige authenticatie, monitoringtools en workflowoptimalisatie.

Misschien wel de grootste beperking van Taverna is dat het gericht is op de wetenschappelijke gemeenschap.

Voor degenen met minder dan wetenschappelijke workflows, is Taverna misschien niet de beste optie, puur vanwege de doelgroep waarvoor het is ontworpen.

Dat gezegd hebbende, als je behoefte hebt aan een wetenschappelijke workflow-engine, zou Taverna bovenaan je lijst moeten staan.

Hoe u de juiste Open Source Workflow Engine kiest

Uiteindelijk komt het kiezen van een workflow-engine neer op de grootte, het budget en de behoeften van uw bedrijf. Hoewel er veel open source workflow-engines bestaan, is het ook gemakkelijk om onder druk gezet te worden om te upgraden naar een betaald abonnement, zelfs als je begint met een gratis versie.

Voor de meeste bedrijven is het beste advies om elke workflow-engine grondig te verkennen voordat u een softwarekeuze maakt.

Als je eenmaal je opties hebt beperkt tot twee-drie motoren, kun je het beste je team erbij betrekken om hun feedback te krijgen over de juiste weg vooruit.

Als u aan een betaalde oplossing denkt, zorg er dan voor dat u eerst de gratis versie uitprobeert voordat u voor upgrades betaalt.

Zelfs met al deze best practices in gedachten, kan het moeilijk zijn om de workflow-engine te selecteren die bij uw behoeften past.

Gelukkig werkt het Adservio-team elke dag met bedrijven die met dezelfde besluitvormingsproblemen worden geconfronteerd als u.

Neem contact opom u te helpen de groei van uw organisatie te ervaren door gebruik te maken van de beste Workflow Engines-oplossing die er is.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated: 07/12/2023

Views: 6347

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.